Migren Tedavisi

Migren Tedavisi

Migren Tedavisi

En basit tanımı ile çok şiddetli baş ağrısı olan migren nörolojik bir rahatsızlıktır. Yakın bir tarihe kadar bu hastalığın cerrahi yöntemler ile tedavi edilebileceği bilinmiyordu. Yaşam kalitesini ciddi düzeyde düşüren migren Amerika’nın başarılı cerrahlarından Prof. Dr. Bahman Guyuron tarafından cerrahi olarak tedavi edilebildi. Bir keşif olarak değerlendirilen bu yöntem artık dünyanın hemen her ülkesinde uygulanıyor.

Cerrahi migren tedavisi her hastaya uygulanabilir mi?

Öncelikle bilinmesi gereken migren tanısının mutlaka bir nöroloji uzmanı tarafından konulmuş olmasıdır. Şayet periferik migren atakları alın, şakak, burun kökü veya enseden tetikleniyorsa bu hastalar bazı testlere tabi tutulur ve özel bir muayeneden geçer. Neticelerin olumlu olması durumunda cerrahi müdahale bu migren hastaları için olumlu sonuçlar doğurabilir. Bu bölgelerin her biri ayrı cerrahi müdahaleler ile tedavi edilebiliyor.

Migren ameliyatı öncesinde nasıl bir test yapılır?

Migrenin ameliyat ile tedavi edilmesinde önemli olan faktör trigeminal sinir dallarının baskıdan kurtarılması yani dekompresyonudur. Testlerin tamamlanmasının ardından migrenin tedavisinde başarı sağlanıp sağlanamayacağının önceden belirlenmesi amacıyla Botulinum Toksiniyöntemi ile söz konusu kaslar gevşetilir. Ağrıların azalıp azalmadığının tespiti için 3 ay gözlem yapılır. Ağrıların yok olması veya azalması, cerrahi yöntem ile migrenin tedavi edilebileceği anlamına gelir.

Migren tedavisinde kullanılan Botulinum Toksini uygulamasının farkı nedir?

Migrenin tedavisi amacı ile hastalara uygulanan Botulinum Toksini enjeksiyonu, cilt kırışıklıklarının giderilmesi maksadıyla uygulanan dozdan daha farklı bir dozun kullanılmasını gerektirir. Kırışıklıkların giderilmesi için 2 ila 4 ünite arasında bir doz kullanılırken migren tedavisinde bu ünitenin 10 katına kadar fazlası kullanılır.

Migren ameliyatı nasıl yapılır?

Migren ameliyatı endoskopik yüz germe ameliyatlarında kullanılan teknik ile benzerlik göstermektedir. Alında ve şakaklarda bulunan sinir dallarına endoskoplar ile girilir ve bu sinirlerin gevşemesi sağlanır (Bkz. Orta Yüz Gençleştirme Ameliyatı). Bu işlem saçlı derinin altından yapıldığı için yüzde herhangi bir iz kalması mümkün değildir. Şayet burun kemiğinde deviasyon mevcut ise bu eğrilik sinir uçlarını uyarıyorsa bu durumda devreye burun ameliyatları girmektedir (Bkz. Fonksiyonel Burun Ameliyatları). Enseden kaynaklanan bir problem nedeniyle migren ağrıları yaşanıyorsa servikal sinir dalları ve bu sinirleri çevreleyen kasların gevşetilmesi esas alınır.

Migren ameliyatı sonrasında nasıl bir süreç yaşanır?

Migren tedavisinde ameliyat yönteminin uygulanması, beraberinde farklı ameliyatların da yapılmasını zorunlu kılabilir. Örneğin burun ameliyatının yapılıp yapılmaması veya sadece bir tek müdahalenin gerçekleşmesi tedavi süreci sonrasında iyileşme aşamasında belirleyici olabilmektedir. Şayet endoskopik yüz germe tekniği kullanılmış ise iyileşme süreci yaklaşık olarak 10 gün sürmektedir. Alın ve şakak bölgesinde yer alan sinir ve çevreleyen kaslara yapılan cerrahi müdahaleler sonrasında hastaların çok fazla sıkıntı yaşadığından söz edilemez. Gerekli tüm işlemlerin cerrahi müdahale esnasında yapılması durumunda hastanın iyileşme süresi 15 güne kadar çıkabilmektedir.

Comments are closed.