Septum deviasyonu

Septum deviasyonu  dediğimiz,  Burunun orta bölmesinin eğrilikleri, anatomik problemlerdir. Cerrahi yöntemlerle  tedavi edilirler, Septum deviasyonu ameliyatların da, önceleri  tampon uygulaması  yapılırdı. Hastalar burun ameliyatı sonrası çok şiddetli burun tıkanıklığı ve ağrı duyardı. Artık Septum deviasyonu ameliyatlarında kullanılan  cerrahi tekniklerde tampon uygulaması  yapılmadığından  dolayı  burun  ameliyatı sonrası ağrı ile karşılaşılmamaktadır. Septum deviasyonu ameliyatından sonra hastalarımızın en büyük sıkıntısı ilk iki gün burundan rahat nefes alamamak  olmaktadır.