Dedem Dr. Abdülkadir GÖKSEL

Dedem Anısına

Dedem Dr. Abdülkadir GÖKSEL Anısına… Dedem Abdülkadir GÖKSEL, Haydarpaşa’daki İstanbul Tıp Fakültesinden 1928 yılında mezun olup Arap harfleriyle yazılmış doktorluk diplomasını aldığında, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni kurulduğu yıllardı ve henüz ...